Algemene voorwaarden HLP

De website van HLP te vinden op www.hlpmij.nl of op andere locaties, ingebedde widgets, te downloaden software, mobiele applicaties, inclusief tablet apps zoals regelmatig ge-update of anderszins gewijzigd, inclusief alle informatie, teksten, afbeeldingen andere content (samen de “Dienst”) wordt beheerd door Hoekstra Holding BV. De Dienst kan worden aangeboden via een personal computer, mobiel device, tablet computer of soortgelijke technologie en wordt in de Algemene Voorwaarden “computer” of “device” genoemd. De term “onderneming”, “wij”, “ons” en “onze” refereert aan Hoekstra Holding BV and gelieerde ondernemingen. De term “jij” en “jouw” refereert aan de gebruiker van de Dienst.

Lees de algemene voorwaarden goed door voordat je de Dienst gebruikt. Het gebruik van de Dienst betekent dat je de Algemene Voorwaarden accepteert en het ermee eens bent en ook dat je 18 jaar of ouder bent. Als je het met iets in de Algemene Voorwaarden niet eens bent mag je de dienst niet gebruiken.

 1. De Dienst is een communicatie platform en helpt gebruikers bij het zoeken naar producten en diensten. Dit gebeurt door een top 5 samen te stellen van producten of diensten die het beste passen bij de wensen van de gebruiker, kenbaar gemaakt via een chat. Of door het daadwerkelijk laten bezorgen of uitvoeren van het gevraagde. Gebruikers betalen hiervoor een bedrag per zoekopdracht of een additionele fee bovenop de retail prijs in het geval van het daadwerkelijk laten bezorgen of uitvoeren van het gevraagde. De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat in het geval van het laatste (daadwerkelijk laten bezorgen of uitvoeren van het gevraagde) HLP uitsluitend optreedt als agent van de gebruiker en dat HLP geen relatie met de gebruiker heeft anders dan enkel het laten leveren of uitvoeren van het gevraagde. HLP heeft geen controle op de kwaliteit, levertijd, juridische juistheid, gebreken of wat dan ook van het geleverde.
 2. De Dienst is niet beschikbaar voor personen jonger dan 18 jaar, of voor iemand die wordt geweigerd of verwijderd van de Dienst. Door gebruik te maken van de Dienst, of door het bekijken van de website verklaar je dat je ouder bent dan 18 en dat je niet eerder geweigerd bent om van de Dienst te gebruik te maken of er van verwijderd bent. Als je gebruik maakt van de Dienst in opdracht van een organisatie, of bedrijf geef je aan dat je bevoegd bent om de organisatie of het bedrijf te representeren en te binden aan de Algemene Voorwaarden.
 3. Gebruikmaken van de Dienst gebeurt door een SMS bericht te sturen naar het nummer van HLP.
 4. De volgende zoekopdrachten kunnen aan HLP gegeven worden: digitale camera’s, digitale video camera’s, smartphones, computers, navigatiesystemen, wasmachines, koelkasten, stofzuigers, scheerapparaten, elektrische tandenborstels, en vakanties. Maar ook autoverzekeringen, geldleningen en uitvaartverzekeringen. De top 5 van zoekresultaten die het beste passen bij de gegeven zoekopdracht wordt zorgvuldig samengesteld en is gebaseerd op bronnen van leveranciers, maar is nooit bedoeld om volledig te zijn. Het betreft enkel een advies van HLP aan de gebruiker. HLP is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de zoekresultaten.
 5. Wanneer een zoekopdracht wordt gegeven door een gebruiker die niet binnen de genoemde categorieën in artikel 5 valt behoudt HLP zich het recht voor om de opdracht te weigeren. In dat geval wordt een tegoed gegeven voor een andere zoekopdracht.
 6. Voor iedere zoekopdracht wordt een fee in rekening gebracht. Ook voor het daadwerkelijk uitvoeren en laten leveren van producten wordt een fee in rekening gebracht. Deze en iedere andere fee die HLP in rekening brengt moet direct voldaan worden en is niet terugbetaalbaar. Het niet-terugbetalen geldt altijd en op ieder moment, onafhankelijk van jouw beslissing om het gebruik van de Dienst te stoppen.
 7. Je gaat ermee akkoord dat HLP niet verantwoordelijk is voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die ontstaan door of via het gebruik van de Dienst. Je gaat er verder mee akkoord dat HLP niet verantwoordelijk is voor enige schade die ontstaat indien de Dienst wordt gestaakt of gepauzeerd. In geen enkel geval zal HLP verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor verlies of schade voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat door gebruiker is betaald.
 8. Je gaat ermee akkoord dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor het gebruik van de Dienst en je bent het ermee eens dat je de onderneming zal beschermen, schadeloos stellen en vrijwaren, inclusief haar medewerkers van enige claim, verantwoordelijkheid, schade, verlies of kosten die voortvloeien uit (1) jouw toegang of gebruik van de Dienst; (2) het niet naleven van de Algemene Voorwaarden; (3) het niet respecteren van rechten van derden waaronder maar niet beperkt tot intellectueel eigendomsrechten, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendoms- of privacy rechten.
 9. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. De rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen HLP en een wederpartij ontstaan. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
 10. Deze Algemene Voorwaarden vormen de overeenkomst tussen gebruiker en de onderneming achter HLP m.b.t. het gebruik en de toegang tot de Dienst.
 11. Contactinformatie: info@hlpmij.nl.